İŞ ALANLARIMIZ

ÇEVRE
 • Çevre teknolojileri yatırımları
 • Su ve atıksu yönetimi
 • Atık yönetimi
 • Hava kalitesi yönetimi ve baca gazı arıtım teknolojileri
 • Çevresel etkilerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi
 • Alt yapı projeleri
 • Entegre havza yönetimi
 • Çevre izni/lisansı danışmanlık hizmetleri
 • Çevre laboratuvarlarının kurulması ve akreditasyon hizmetleri
ENERJİ
 • Karbon envanteri ve enerji yönetimi
 • Enerji teknolojileri yatırımları
 • Alternatif enerji kaynakları için inovatif Ar-Ge projeleri
BİYOTEKNOLOJİ
 • Moleküler biyoteknoloji cihaz ve sarflarında yerli üretim
 • Vücut dışında kullanılan moleküler tıbbi tanı cihazları
 • Genetik tanı sistemleri
 • Moleküler gıda analiz sistemleri
 • Uygulamalı çalıştaylar

Üniversite, Ar-Ge ve İnovasyonu Endüstriye Taşıyoruz

ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Ltd. Şti., üniversitenin ulusal/uluslararası kabul görmüş ve konularında yetkin uzmanların bilgi birikimlerini ve deneyimlerini, üniversitenin altyapı olanaklarıyla birlikte değerlendirerek çevre ve enerji teknolojileri biyoteknoloji alanlarında çözüm üretmeye yönelik AR-GE projeleri geliştirmek ve uygulamak üzere Boğaziçi Üniversitesi BÜN Teknopark bünyesinde Temmuz 2011 yılında kurulmuş bağımsız bir araştırma ve geliştirme şirketidir.

DUYURULAR

ENGY S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti Hakkında…

February 13th, 2015|0 Comments

“24 Aralık 2014 Tarihli ve 29215 Sayılı Resmi Gazete”de yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki “EK-2/B Listesi”ne “Strep.pyogenez hızlı polimeraz zincir reaksiyon testi” işlemi “908045” işlem kodu ile girmiştir.

 

Ürün hakkında bilgi için

BAĞLANTILAR

Microbial Ecology GroupISME

BELGELER

BROŞÜRÜMÜZKULLANMA KILAVUZUKISA UYGULAMA PROTOKOLÜ