MÜŞTERİLERİMİZ

REFERANS PROJELERİMİZ

ÇEVRE

 • Taşkın Risklerinin Belirlenmesi ve Korumaya Yönelik Mühendislik Önlemlerinin Tanımlanması Projesi, Unipro Gıda San. ve Tic. Çorlu Fabrikası (2013)
 • Unilever Algida Konya Fabrikası Çevre Danışmanlık Hizmeti (2013)
 • Unilever Ayder Yaylası -Rize-Atıksu Kirliliği Mevcut Durum Tespit Danışmanlık Hizmeti (2013)
 • Rize Fırtına Vadisi- Dikkaya yerleşimi Döner Biyodisk Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşlerine Yönelik Danışmanlık ve Mühendislik  Hizmeti (2013)
 • Unilever Algida Konya Fabrikası Ar-Ge Projesi (2013)
 • Unilever Konya Vector (Deterjan) Fabrikası Ar-Ge Projesi (2014)
 • Unilever Konya Vector (Deterjan) Projesi Çevre Danışmanlık Hizmeti (2014)
 • Unilever Konya Vector (Deterjan) Projesi ÇED Danışmanlık Hizmeti (2014)
 • Unilever Sarıgazi Algida Pilot Tesisi Hammmade ve Su Geri Kazanımıve Atık Minimizasyonuna Yönelik Ar-Ge Projesi (2014)
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Pazar-Ardeşen İlçeleri Dağınık Yerleşim Yerlerinde Atıksu Yönetimi ve Pilot Bölge Uygulaması, Sürdürülebilir Yaşam Planı Projesi , UNILEVER Türkiye A.Ş.  (2013)
 • Körfez Asfalt Şantiyesi Üretim Prosesinde Kullanılan Hammaddeler ve  Üretim Öncesi Toplanan Kırma Taş Tozlarının Çevre Kirliliği, Madencilik ve Yol İnşaatı Mevzuat ve Uygulamaları Kapsamında Değerlendirme Raporu, KOLİN İNŞAAT TURİZM SAN VE TİC. A.Ş. (2013)
 • Algida Konya Dondurma Fabrikası Atıksuları Ön Arıtma Tesisi Uygulama Projesi,  UNILEVER Türkiye A.Ş.  (2013)
 • Kocaeli-Gebze V. (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne Ait Atıksu Arıtma Tesisi Proje’sinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirilmesi Raporu (2012)
 • BÖHLER SERT MADEN VE TAKIM SAN VE TİC.A.Ş. Kesici Takımlar ve Aşınma Parçaları Üretiminde Ürünün Korunması Amaçlı Kullanılan Malzemelerin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirilmesi (2012)
 • LEİTZ KESİCİ TAKIMLAR SAN VE TİC.A.Ş. Kesici Takım ve Takım Sistemleri Üretiminde Ürünün Korunması Amaçlı Kullanılan Malzemelerin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirilmesi (2012)
 • İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu Mevcut Durum Değerlendirme Raporu (2012)
 • Karbosan Zımpara Taşı San. A.Ş. Sefaköy Fabrikası Bakalit Yarı Mamul Pres Üniteleri Toz Toplama Sistemlerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirilmesi Raporu, 2012
 • Karbosan Zımpara Taşı San. A.Ş. Veliköy Fabrikası Çevre Yönetimi ve Teknoloji Uygulamaları; Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi Raporu, 2012
 • Unilever Konya Algida Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Şartnamesinin Hazırlanması, 2012
 • Unilever Konya Algida Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Tekliflerinin Değerlendirilmesi Raporu, 2012
 • İstanbul Vadi Projesi Çevre ve Alt Yapı Hizmetleri Danışmanlığı, Artaş-Aydınlı-Keleş Adi Ortalığı (2012)
 • Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Analiz Sonuçlarının Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Değerlendirilmesi Özel Bilirkişi Raporu. Ertan Tekstil Örme Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti (2012)
 • Unilever Konya Algida Dondurma Fabrikası İnşaat Aşaması Çevre Yönetim Planı Kılavuz Kitapçığı (Türkçe – English)(2012)
 • Unilever Konya Algida Dondurma Fabrikası İnşaat Aşaması Çevre Yönetim Planı Kontrol Listesi (Türkçe – English) (2012)
 • Karbosan Zımpara A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi (2012)
 • Unilever Algida Dondurma Fabrikası Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarından Ekonomik Değer Oluşturabilecek Ürünlerin Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi(2012)
 • Unilever Algida Dondurma Fabrikası Atıksularının İleri Arıtma Teknolojileri İle Arıtılması ve Su Geri Kazanımına Yönelik Tasarım Esaslarının Belirlenmesi” Araştırma Projesi (2012)
 • Unilever-Algida Konya Dondurma Fabrikası ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması (2011)
 • Kolin Konya Kırma-Eleme Tesisi Çevre İzinleri Alınması (2011)
 • Kolin Konya Kırma-Eleme Tesisi ÇED Raporu (2011)
 • Kolin İzmit Asfalt Plent Tesisi Çevre İzinleri Alınması (2011)
 • Kolin Niğde Beton Santrali-Asfalt Plent Tesisi Çevre İzinleri Alınması (2011)
 • Unilever-Sarıgazi Saç Kremi-Şampuan ve Deterjan Pilot AR-Ge Laboratuvarı ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması (2011)
 • Türkiye’nin Hayvansal ve Tarımsal Atıklarının Biyoenerji Üretimi Potansiyellerinin Araştırılması ve Anaerobik Arıtma Stratejilerinin Geliştirilmesi (2011)
 • Zımpara Taşı Üretim Tesisi Atıksuları İçin En Uygun Arıtma ve Berteraf Teknolojilerinin Belirlenmesine Yönelik AR-GE Projesi. Karbosan Zımpara A.Ş. (2012)
 • Taş Ocağı-Kırma-Eleme Tesisi Çevre Danışmanlığı (Antalya- Alanya) AL-BE Enerji A.Ş. (2011)
 • Technical Evaluation Report for Determination of Biomethane Potential of Wastes from Agricultural Branches of Konya Province, 2019
 • Technical Evaluation Report for Determination of Biomethan Potential of Wastes from Agricultural Branches of Kocaeli Kandira Region, 2019
 • Determination of Methane Production Potential of Existing Biomass in Anaerobic Digester of Wastewater Treatment Plant of Konya Metropolitan Municipality, 2019
 • Istanbul Anadolu 2nd High Criminal Court to submit to the Ankara 30th High Criminal Court of the expert committee report dated 09.08.2018 (Principle No: 2015/26 Basis, Instruction No: 2018/372) and TUBITAK Marmara Research Center Presidency 05.12 .2018 dated Opinion Letter in accordance with the 67 / final article of the CMK in the context of environmental legislation and sectoral resources of wastes Technical Evaluation SPECIAL EXPERIMENT TECHNICAL EVALUATION REPORT, UNIFAR CHEMICAL COMPANY, 2019
 • Technical Assessment and Evaluation Report of Kadıkoy-Kurbagalıdere Discharge Mouth, OZKA Construction Copmany, ISKI Rehabilitation Project, 2018
 • Technical Evaluation Of The Recycling Plant Production Activity Under The Environmental Legislation;Technical Evaluation Report, Fiber Roll and Sheet Recycling Plant Inc., 2018
 • Technical Evaluation Report Regarding The Location Of The Margin Production Facility, Including The Environmental Infrastructure Facilities, And The Withdrawal Distances, Çorlu Food Factory, Unilever Turkey Inc., 2018
 • Unilever Gebze UL Powder Detergent and Sulfonation Plant Factory Workability Detection Report, Unilever Turkey Inc., 2017
 • Animal Waste to Bionergy Plant Fisibility Report for Konya Region, 2017.
 • Technical Specifications for Research and Development and Feasibility of Yenikent Biogas Complex (30.000 animals) located Salt Lake Region.
 • Cost Assessment Work for Yenikent Biogas Plant located in Salt Lake Area, Aksaray, 2017.
 • BERKO Pharmaceutical Industry and Chemical Company Technıcal Report For Technology Selection, Conceptual Design, Machine Equıpment Selection, General Settlement Plan For Construction Of Waste Water Treatment Plant (ENGY), 2017.
 • Unilever Turkey Inc., Home And Personal Maintenance Products Konya Factory Branch Environmental Consultancy Service, (ENGY), 2017.
 • Unilever Turkey Inc., Home And Personal Maintenance Products Konya Factory Branch Environmental Consultancy Service, (ENGY), 2016.
 • Technical Assessment Report on the Landfill of Hazardous Wastes, Ünifar Chemicals. Inc., October 2016.
 • Technical Assessment Report on the Landfill of Hazardous Wastes, Ünifar Kimya San. And Tic. Inc., October 2016.
 • Unilever Turkey Inc, Home And Personal Maintenance Products Konya Factory Branch Environmental Consultancy Service, (ENGY), 2015.
 • Eral Atik Management Inc. Evaluation of the Technological Appropriateness of the Facility that Manufactures Hazardous / Non-Hazardous Sewage Sludge by Drying Powder Particle and Granule and Determination of the Cost of Investment Special Expertise Report August 2015
 • Zeynep Giyim San. Tic. Inc. Assessment of Waste Water Treatment Plant and Outflow Water Analysis Results in Environmental Legislation May 2015
 • Assessment of Cost Plus Method in Construction Projects Report May 2015.
 • Report on the Determination of the Cost of Construction Dental Refurbishment Applications May 2015
 • System Metal Construction and Advertisement Materials. Singing. And Tic. Assessment of the Results of the Household Wastewater Treatment Plant and the Outflow Analysis Results in the Scope of Environmental Legislation March 2015
 • UNILEVER, Home And Personal Maintenance Products Konya Factory Branch Environmental Consultancy Service, (ENGY), 2014
 • Unilever Konya Vector Project Determination of Seasonal Environmental Pollution (Soil, Underground and Surface Water, Air, Noise and Vibration) Project, 2014
 • R&D Project for Unilever Sarıgazi Algida Pilot Plant. Water Recycling and Waste Minimization (2014)
 • Unilever Konya Vector (Detergent) Project EIA Consultancy Service (2014)
 • Unilever Konya Vector (Detergent) Project Environmental Consultancy Service (2014)
 • Unilever Konya Vector (Detergent) Plant Wastewater Management R & D Project (2014)
 • Investigation of Bioenergy Production Potentials of Turkey’s Animal and Agricultural Wastes and Development of Anaerobic Treatment Strategies, 2011-2013.
 • Identification of Flood Hazards and Identification of Engineering Measures for Protection   Project, UNIPRO Gıda San. And Tic. Inc. Corlu Plant (2013)
 • Wastewater Management and Pilot Zone Implementation in Distributed Settlements of the Districts of Pazar-Ardeşen, Eastern Black Sea Region, Sustainable Living Plan Project, UNILEVER Turkey, (2013)
 • Evaluation Report in the Context of Environmental Pollution, Mining and Road Construction Legislation and Applications of Crushed Stone Powders Collected Before Production and Raw Materials Used in Gulf Asphalt Building Production Process, Kolin Construction Copmpany Inc. (2013)
 • Algida Konya Ice Cream Factory Wastewater Pre-Treatment Plant Application Project, UNILEVER Turkey, (2013)
 • Assessment of the Wastewater Treatment Plant Project of Kocaeli-Gebze V. (Chemistry) Specialized Industrial Zone in the Scope of Water Pollution Control Regulation (2012)
 • Unilever Konya Algida Plant Wastewater Treatment Plant Technical Specification (2012)
 • Unilever Konya Algida Plant Wastewater Treatment Plant Proposal Evaluation Report (2012)
 • Karbosan Abrasive Product Company. Veliköy Plant Environmental Management and Technology Applications; Evaluation Report of Wastewater Treatment Plant (2012)
 • Karbosan Abrasive Product Company. Sefakoy Plant Bakalite Semi-Finished Pressing Units Assessment of Dust Collection Systems in the Scope of the Regulation on the Control of Industrial Waste Air Pollution (2012)
 • Istanbul Leather Organized Industrial Zone Existing Wastewater Treatment Plant Revision Current Status Assessment Report (2012)
 • LEITZ GmbH & Co. Evaluation of Materials Used for Protecting Product in Cutter Tool and Tool Systems in the Scope of Packaging Regulation (2012)
 • BOHLER Cutting Tools Metal Industry Company. Evaluation of Materials Used for Protecting Products in Cutting Tools and Wear Parts in the Scope of Packaging Regulation (2012)
 • Istanbul Valley Project Environmental and Infrastructure Services Consultancy, Artas-Aydınlı-Keles Adi Ortalığı (2012)
 • Ertan Textile Company Wastewater Treatment Plant Evaluation of Outflow Water Analysis Results within the Scope of National and International Standards Special Expertise Report (2012)
 • Karbosan Abrasive Product Company. AR-GE Project for Determining the Most Favorable Treatment and Berteraf Techniques for Emery Stone Production Plant Wastewater (2012)
 • Unilever Algida Ice Cream Plant Biological Wastewater Treatment Plant Sludge Determination of the Characteristics of Products That Can Produce Economic Value Research Project (2012)
 • Unilever Algida Ice Cream Factory Treatment of Wastewater by Advanced Treatment Technologies and Determination of Design Principles for Water Recovery Research Project (2012)
 • UNILEVER – Konya Algida Ice Cream Plant Construction Manual Environmental Management Plan Guide Book (February 2012)
 • UNILEVER-Konya Algida Ice Cream Plant Construction Management Environmental Management Plan Field Checklist (February 2012)
 • Unilever-Algida Konya Ice Cream Factory Preparation of EIA Application File (2011)
 • Acquisition of Environmental Permits for Kolin Konya Crushing-Screening Plant (2011)
 • Kolin Konya Crushing-Screening Plant EIA Report (2011)
 • Acquisition of Environmental Permits for Kolin İzmit Asphalt Plant (2011)
 • Acquisition of Environmental Permits for Kolin Nigde Concrete Batch Plant-Asphalt Plant (2011)
 • Unilever-Sarıgazi Hair Cream-Shampoo and Detergent Pilot R & D Laboratory Preparation of EIA Application File (2011)
 • Investigation of Bioenergy Production Potentials of Turkey’s Animal and Agricultural Wastes and Development of Anaerobic Treatment Strategies (2011)
 • Stone Quarry-Crushing-Screening Facility Environmental Consultancy (Antalya-Alanya) AL-BE Enerji A.Ş. (2011)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments, Evaluation for Operation of Compost Plant (2011)
 • Adana Chamber of Commerce, Assessment of Adana Seyhan Dam Lake Wildlife Development Area (2011)
 • Iskenderun Demirçelik A.Ş. Steel Mill Mamur Thermal-Gravimetric Analysis Report (2011)
 • Bekay Property Partners Antalya-Belek Management of Rural Qualified Tourism Investment in a Sustainable Environment Approach, Water Supply Project from Surface Waters (2011)
 • Bekay Property Partners Antalya-Belek Management in the Direction of Sustainable Environmental Approach to Rural Tourism Investment, Protection from Trenches and Rain Water Drainage System Project (2011)
 • Bekay Property Partners Antalya-Belek Management in line with the Sustainable Environment Approach for Rural Tourism Investment, Irrigation Water Network Project (2011)
 • Bekay Property Partners, Antalya-Belek Management in the Direction of Sustainable Environmental Approach to Rural Qualified Tourism Investment, Wastewater Treatment Plant Project (2011)
 • Gold Processing Company- Istanbul Kuyumcukent 2nd Stage Construction Provisional Acceptance Project, Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (June 2011)
 • Treatment Sludges and Solid Waste Removal Project-Project 9: Composting of Treatment Sludges, Bekay Property Partners (May 2011)
 • Alarko-Carrier San. And Tic. Inc. Wastewater Evaluation Report (March 2011)
 • Clariant Turkey Paint and Chemicals Materials San. And Tic. Inc. Wastewater Evaluation Report (March 2011)
 • Colgate – Palmolive Cleaning Products San. And Tic. Inc. Wastewater Evaluation Report (March 2011)
 • Siemens Industry and Trade Inc. Wastewater Evaluation Report (March 2011)
 • Determination of Treatment Alternatives for Cattle Animal Wastes, Ufuk Tarım Hayvancılık A.Ş. (2011)
 • Kesan Municipality, Yayla Municipality Wastewater Treatment Plant Project Preparation File (2011)
 • AKSA Chemical Company Research and Development Studies for the Determination and Reduction of Greenhouse Gas / Carbon Emissions according to ISO 16064-1 (2010-2011)
 • Zorlu Energy Electricity Generation Inc., Determination of Greenhouse Gas / Carbon Emissions – Preparation of the Carbon Disclosure Project Notice (2010)
 • Coatcoil Painted Metal Production and Marketing Co., Assessment of recovery as solvent energy in paint line (2010)
 • Organic Chemical Company., Evaluation of Wastewater Characterization Based on Treatability (2010)
 • AKSA Chemical Company., Scientific and Technical Evaluation of Discharge of Wastewater Increase Facility (2010)
 • Kesan Municipality, Yayla Coast Wastewater Treatment Plant Application Project (2010)
 • Scientific and technical evaluation of the feasibility of Sarıyer Demircikoy Region Wastewater Treatment Plant in line with Environmental and Regional Planning and Development Restrictions (2010)
 • Cev-Pet Petrol Products Recycling and Food Transportation Ltd., Research and Development Studies for the Establishment of Integrated Waste Processing and Recycling Facilities (2010-2019)
 • Assessment of Water Conservation Problem Private Research-Development Project Report, GATAB (SOUNTH ANTALYA TOURISM ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE BUSINESS UNIT) (2010)
 • South Antalya Tourism Infrastructure Development Association-GATAB Scientific and Technical Service Project for Solutions of Environmental Problems (2010)
 • Pera Ceramic Company. Technological Evaluation Report on the Compatibility of Waste Incineration Plant (2010)
 • ENOVA Electricity Production Company. Osmaniye Hydroelectric Power Plant Eximbank Environmental Impact Assessment Report (2010)
 • ES-YEL Electricity Generation Inc., 50 MW Ardıçlı Wind Farm Gold Standard Voluntary Emission Reduction Project, Evaluation of the Sustainable Development Indicators Matrix and Organization and Reporting of the Stakeholder Engagement Processes (2009)
 • Ozgür Electricity Company., Gold Standard Voluntary Emission Reduction, Paşa 9.43 MW Hydroelectric Power Plant Project Design Document (2009)
 • Enova Electricity Generation Inc., World Bank-Based Ceyhan Hydroelectric Power Plant Environmental Impact Assessment (2009)
 • Canakkale Port Inc. Scientific and Technological Principles on Properties and Operation of Waste Acceptance Facility Executive Summary (2009)
 • Canakkale Port  Inc. Technical Notes on Properties and Operation of Waste Acceptance Plant (2009)
 • Pera Ceramic Company. Technical Assessment Report on Waste as Fuel (2009)
 • Aksa Energy Company. Antalya Natural Gas Power Plant GE Environmental Impact Assessment Report (2009)
 • Canakkale Port Inc. Waste Admission and Recycling Facility Application Report (2009)
 • BM Engineering and Construction Inc. Bolu Pasa Hidroelectric Power Plant Preparation of a Project File for the Preparation of a Carbon Loan Under the Gold Standard and Technical Consultancy (2009)
 • ATABERK Company. Waste Recycling Facility Scientific and Technical Consultancy Service (2009)
 • CEV-PET Oir Recycling Plant Wastewater Treatment Plant Project, Ministry of Environment and Forestry (2009)
 • Canakkale Port Inc. Legislative Appraisal Report on Waste Oil Processing in Waste Acceptance and Recovery Facility (2009)
 • Treatment of Leaking Waters Special Research-Development Project Report, GATAB (SOUTH ANTALYA TOURISM ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE BUSINESS ASSOCIATION) (2009)
 • Review of Wastewater Problems Special Research-Development Project Report, GATAB (SOUTH ANTALYA TOURISM ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE BUSINESS COMMITTEE) (2009)
 • Evaluation Report on the Removal of Material to be Derived from Forage Piles During the Construction of Golden Horn Subway Subway Bridge in Accordance with Environmental Legislation, ASTALDI – GULERMAK JOINT VENTURE (2009)
 • Canakkale Pot Inc. Evaluation of Business Facilities According to Related Legislation of Waste Acceptance Facility (2009)
 • BM Engineering & Construction Inc. Assessment of the Energy Potential of Solid Waste and Sludge from Artvin – Rize Local Authorities Report (2009)
 • Aksa Chemical Industry. Yalova 1st Criminal Law on the Discharge of the Wastewater Treatment Plant , Scientific and Technical Evaluation Report on the Judgment in the Case of the File No. 2009/398 D.
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Research and Development Studies for Sustainable Environmental Investments – Treatment of Leaky Waters (2009-2011)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments – Water Supply (2009)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments – Sludge Treatment (2009)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments – Assessment and Improvement of Kemer Wastewater Treatment Plant (Capacity: 21.600 m3 / day) (2009)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments – Assessment and Improvement of Çamyuva Wastewater Treatment Plant (Capacity: 21.600 m3 / day) (2009)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments – Assessment and Improvement of Tekirova Wastewater Treatment Plant (Capacity: 9.500 m3 / day) (2009)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments – Assessment and Improvement of Kızıltepe (Göynük) Wastewater Treatment Plant (Capacity: 16,400 m3 / day) (2009)
 • GATAB – Southern Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association, Sustainable Environmental Investments – Assessment and Improvement of Beldibi Wastewater Treatment Plant (Capacity: 23.700 m3 / day) (2009)
 • Canakkale Port Inc., Research and Development Studies on Disposal of Petroleum and Petroleum Derived Liquid Wastes Capacity of Waste Acceptance Facility (2009-2011)
 • Pera Ceramic Industry and Trade Co., Research and Development Studies for the Use of Waste as Additional Fuel (2009-2011)
 • Gold Processing Company, Istanbul Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları. Collective Workplace Building Cooperative, Determination of Technical Principles of Wastewater Treatment Plant (2009).
 • Gold Processing Company, Istanbul Kuyumcukent S.S. Istanbul Kuyumcu Sanatkarları. Collective Workplace Building Cooperative, Research and Development Studies for the Establishment of Hazardous Waste Control and Management System (2009)
 • Luleburgaz Municipality, Solid Waste Management System – Research and Development Studies for Determining System Parameters and Environmental Impacts (2009)
 • Canakkale Pot Inc., Research and Development Studies for Improvement of Wastewater Treatment Plant (2009)
 • AKUDER, Research and Development Studies for Recovery of Heavy Metals in Waste Accumulators (2009)
 • Istanbul Gold Refinery, Research and Development Studies on the Establishment of Technical Principles for Wastewater Treatment Plant (2009)
 • BM Engineering and Construction Co., Research and Development Studies of Sustainable Environmental Investments of the Energy Potential of Solid Waste and Treatment Sludges from Artvin-Rize Local Administrations (2009)
 • Research and Development Studies for the Creation of the Technological Roadmap on the Integrated Pollution Prevention and Control Directive Approach in Industries (2008-2011)
 • Canakkale Port Inc., Research and Development Studies for Waste Recycling (2008-2011)
 • Canakkale Port Inc. Kepez Port Waste Oil Recycling Facility Technological Proficiency Report (2008-2010)
 • Kırsehir Geycek Wind Power Plant Stakeholder Meeting and Technical Report (2008-2010)
 • AL-YEL Electricity Generation Co., Kırsehir Geycek Wind Power Plant, Technical Consultancy for the Purchase of Carbon Credits (2008-2010)
 • AL-YEL Electricity Generation Inc., 150 MW Geycek Wind Farm Gold Standard Voluntary Emission Reduction Project, Evaluation of the Matrix of Sustainable Development Indicators and Organization and Reporting of Stakeholder Participation Processes (2008)
 • OZ-YEL Electric Manufacturing Co. , 100 MW Gaziosmanpasa Ruzgar Ciftliği Gold Standard Voluntary Emission Reduction Project, Evaluation of the Matrix of Sustainable Development Indicators and Organization and Reporting of Stakeholder Participation Processes (2008)
 • Canakkale Port Inc., Optimization of Waste Recycling Plant Operation Conditions (2008)
 • KOLIN CONSTRUCTION, TOURISM INDUSTRY AND TRADE INC., Environmental Investigation of Sectoral Basis Investments (2008-2009)
 • KOLIN CONSTRUCTION, TOURISM INDUSTRY AND TRADE INC. General Inspection, Survey and Evaluation Project (2008-2009)
 • Aksa Energy Company, Manisa Natural Gas Power Plant Wartsila Environmental Impact Assessment Report (2008)
 • Aksa Energy Commpany, Antalya Natural Gas Environment Power Plant Siemens Exim Bank Environmental Impact Assessment Report (2008)
 • Aksa Energy Company, Antalya Natural Gas Power Plant GE Exim Bank Environmental Impact Assessment Report (2008)
 • Aksa Energy Company, Bolu Thermal Power Plant Exim Bank Environmental Impact Assessment Report (2008)
 • Istanbul Gaziosmanpasa Wind Power Plant Stakeholder Meeting and Technical Report (2008)
 • Aksa Energy Company, Antalya Natural Gas Power Plant Air Quality Modeling (2008)
 • Konya Ardıclı Wind Power Plant Stakeholder Meeting and Technical Report (2008)
 • Gold Processing Company, Istanbul KUYUMCUKENT 2nd Stage Construction Hazardous Waste Management Project (2008)
 • CEV-PET Recycling Facility Technological Evaluation Report (2008)
 • Liquid Salt Chemistry Textile San. Ve Tic. Ltd. Scientific and Technical Service Project for Fulfilling Legal Obligations on the Environment Legislation Framework (2008)
 • Kesan Municipality Asphalt Plant Facility Project Presentation File (2008)
 • Project on Determination of the Environmental Impacts of Waste Accumulators and the Basis for Recovery-Disposal, Aküder Accumulator and Recycling Industry Association (2008)
 • Canakkale Port Inc. Evaluation of the Products Produced in the Recycling Plant Executive Summary (2008)
 • Determination of the Environmental Impacts of the Industrial Waste Integrated Disposal Facility in the Eastern Mediterranean Region (2007)
 • Gold Processing Company, Istanbul kurumcukent 2nd Project Project File in the Scope of Environmental Impact Regulation (2007)
 • Doku Company. Waste Oil Recycling Facility Technological Proficiency Report (2007)
 • Istanbul Gold Refinery Waste Management Project (2006-2007)
 • Eminonu Municipality, Waste and Environmental Risk Management (2006)
 • Eminonu Municipality, Waste Management and Environmental Risk Management Strategies for Different Production Plans (2006)
 • Technical Assessment of Keşan Municipality Solid Waste Regular Storage Facility Feasibility Report (2006)
 • Kesan Municipality Solid Waste Regular Storage Facility Environmental Impact Assessment Report (2006)
 • Technical Evaluation of the Feasibility Report of Keşan Municipality Wastewater Treatment Plant (2006)
 • New Drug and Raw Materials Company. Waste Management Application Project (2006)
 • Kesan-Erikli Municipality Wastewater Treatment Feasibility Report (2006)
 • New Drug and Raw Materials Company. Environmental Impact Assessment Report (2006)
 • Assan Aluninium Company. Dilovası Site IFC  Environmental Impact Assessment Report (2006)
 • Koza Oil Company. Waste Oil Recycling Facility Technological Proficiency Report (2006)
 • KUYUMCUKENT S.S. Istanbul Jewelry Craftsmen Collective Workplace Building Cooperative, Determination of the Environmental Impact of the Insolvency Process (2006)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT S.S. Istanbul Jewelry Craftsmen Collective Workplace Building Cooperative Construction Final Acceptance (2006)
 • Luleburgaz Municipality, Wastewater Treatment Plant Feasibility Study (2005-2007)
 • Agrı Municipality Solid Waste Regular Storage Facilities Application Project Design Report (2005)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT 1st Workshop and Store Bloom Waste Management Report (2005)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT S.S. Istanbul Jewelry Craftsmen Collective Workplace Building Co-operative, Hazardous Chemical Materials and Waste Management Application Project; Workshop Decoration Report (2005)
 • Gold Processing Company Istanbul  KUYUMCUKENT S.S. Istanbul Jewelry Craftsmen Collective Workplace Building Co-operative Dangerous Chemical Materials and Waste Management Application Project, Worker Health and Workplace Safety Manual (2005)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT S.S. Istanbul Jewelry Craftsmen Collective Workplace Building Co-operative Workshop Block and Treatment Plant Waste Management Implementation Project Report (2005)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT S.S. Temporary Acceptance of Istanbul Jewelry Craftsmen Collective Workplace Building Co-operative Treatment Plant (2005)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Aluminum Facilities Environmental Status  Report (2005)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Aluminum Operations; Environmental Monitoring Report (2005)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Aluminum Operations; IFC Environmental and Social Monitoring Report (2005)
 • Kesan-Yayla Town Environmental Master Plan (2005)
 • Telateks Textile Products Industry And Trade Inc. Project Introductory File within the scope of Environmental Impact Assessment Regulation (2005)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT S.S. Provisional Acceptance of Construction Works of Istanbul Jewelery Craftsmen Building Cooperatives (2005)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT Treatment Plant Revision Report (2004)
 • Gold Processing Company Istanbul KUYUMCUKENT Wastewater Treatment Plant Monitoring and Supervision Project (2004)
 • Edirne-Kesan-Tourism Development Cooperative Wastewater Treatment Plant Revision Report (2004)
 • Ece Paint Company, EIA Preliminary Survey Report T.C. Ministry of Environment (2004)
 • Gold Processing and Diamond Company Istanbul  KUYUMCUKENT Solid Waste Management Report (2003)
 • Gold Processing and Diamond Company Istanbul KUYUMCUKENT Treatment Plant Technical Specification (2003)
 • Favorite Gold  Processing and Diamond Company  Waste Management Report (2003)
 • Favorite Gold Processing and Diamond Company Water Preparation and Wastewater Treatment Plant Special Technical Specification (2003)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Tuzla Aluminum Facilities Environmental Status Report (2003)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Aluminum Operations; Environmental Monitoring Report (2003)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Aluminum Operations; IFC Environmental and Social Monitoring Report (2003)
 • Ramzey Motorcycles Company, Environmental Impact Assessment Preliminary Survey Report T.C. Ministry of the Environment (2003)
 • Colakoğlu Chemicals Company, Environmental Impact Assessment Report T.C. Ministry of Environment (2003)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Tuzla Aluminum Facilities Environmental Status Report (2002)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Aluminum Operations; Environmental Monitoring Report (2002)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Aluminum Operations; IFC Environmental and Social Monitoring Report (2002)
 • Ozcanlar Textile Inc., Cerkezkoy Facilities Environmental Impact Assessment Report T.C. Ministry of Environment (2002)
 • Trakya Pulp and Paper Company, Corlu Plant Wastewater Discharge Assessment Report (2002)
 • Kunt Electrionic Company, Preliminary Environmental Impact Assessment Report T.C. Ministry of Environment (2001)
 • Laksas Paint Company, Environmental Impact Assessment Preliminary Study Report, Ministry of Environment and Forestry (2001)
 • Eczacıbası Ceramic Company, Environmental Impact Assessment Report, Ministry of Environment (2001)
 • Assan Iron and Hair. Singing. Inc. Tuzla Aluminum Facilities Environmental Impact Assessment Preliminary Study Report, Ministry of Environment (2001)
 • Farmatek Agricultural Products Company, EIA Preliminary Research Report, Ministry of Environment (2001)
 • Durusu Park Rural Life Project Environmental Impact Assessment Report. Ministry of Environment (1997)
 • Preservation of Existing and Potential Drinking Water Resources of Istanbul: Sazlıdere Basin Conservation-Use Plan; Hydrology and Eutrophication Control. T.C. Ministry of Environment, August, Final Report (1996)
 • Preservation of Existing and Potential Drinking Water Resources of Istanbul: Great Melen, Alacalı, Yesilcay and Istranca Basin Conservation-Use Plan; Hydrology and Eutrophication Control. T. C. Ministry of Environment, Final Report (1996)
 • Preservation of Existing and Potential Drinking Water Resources of Istanbul: Buyukcekmece Basin Conservation-Use Plan; Hydrology and Eutrophication Control. T.C. Ministry of Environment, General Directorate of Environmental Protection, December, Final Report (1995)
 • Preservation of Existing and Potential Drinking Water Resources of Istanbul: Terkos Basin Conservation-Use Plan; Hydrology and Eutrophication Control. T. C. Ministry of Environment, December, Final Report (1995)
 • Preservation of Existing and Potential Drinking Water Resources of Istanbul: Elmalı Basin Conservation-Use Plan; Hydrology and Eutrophication Control. T. C. Ministry of Environment, December, Final Report (1995)
 • Preservation of Existing and Potential Drinking Water Resources of Istanbul: Darlık Basin Conservation-Use Plan; Hydrology and Eutrophication Control. T. C. Ministry of Environment, December, Final Report (1995)
 • Preservation of Existing and Potential Drinking Water Resources of Istanbul: Alibeykoy Basin Conservation-Use Plan; Hydrology and Eutrophication Control. T. C. Ministry of Environment, December, Final Report (1995)
 • Project for the protection of existing and potential drinking water resources of Istanbul: Omerli Basin Emergency Action Plan; Contamination Control and Modeling. T.C. Ministry of Environment, June, Final Report (1995)
 • The Riva and B.Cekmece Outfalls Marine Site Investigation for the Revised Alignment. T90 and Dispersion Studies Report 1, Istanbul University (1994)
 • Protection of Lake Sapanca as a Source of Drinking Water; Hydrology and Modeling. T.C. Ministry of Environment, General Directorate of Environmental Protection, December Final Report (1994)
 • Kucukcekmece Lake Water Quality Management, Kucukcekmece Municipality, Istanbul, June, Final Report (1990)

ÜRÜNLER