• Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Karbon Ayak İzi Çalışmaları
   • Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri (ISO 14064 Standardı)
   • Enerji Yönetim Sistemleri (EN 16001 Standardı)
   • Hazırlanan Projelerin Uygunluğunun Değerlendirilmesi
   • İlave Katkı Değerlendirilmesi
   • Sürdürülebilir Kalkınmaya Olan Etkilerin Değerlendirilmesi
   • Paydaş Toplantılarının Organize Edilerek Raporlanması
   • Proje Dizayn Dokümanı (PDD) Hazırlanması
   • Akredite Kuruluşların (DOE veya AIE) Onay Süreci için Seçim
   • Akredite Kuruluşların (DOE veya AIE) Doğrulama Süreci İçin Seçimi
   • Alternatif Enerji Teknolojileri AR-GE Hizmetleri
   • Enerji Teknolojileri Projelendirme
   • Enerji Teknolojileri Yatırımları Proje Yönetimi
   • Atıklardan Enerji Üretimi
   • Güneş Enerjisi
   • Rüzgar Enerjisi
   • Jeotermal Enerjisi
   • Kojenerasyon Sistemleri
   • Piroliz, Gazlaşlaştırma, Biyodizel
   • Sanayide Enerji Verimliliği Alanlarında;
    • Projelerin Hazırlanması
    • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
    • Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti

DİĞER İŞ ALANLARIMIZ

ÇEVRE
BİYOTEKNOLOJİ