Projelerimiz
Hizmetlerimiz
Ürünlerimiz

ENGY teknolojik ihtiyaçlarınızın çözümüne yönelik innovatif çözümler üretmektedir

Ürünlerimizin satışa hazır hale gelene kadar geçtiği aşamalar

1. Endüstri

İlaç, tıbbi tanı cihazı, gıda, çevre, nano ve moleküler biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren endüstrilerin sorunlarını dinliyor ve anlıyoruz.

Teknolojide çözüm gerektiren sorunları belirle

Çözüm gerektiren endüstriyel sorunlar veya daha etkin prosesler için bizimle irtibata geçin.

İletişim Formu

2. İnovasyon

Endüstri tarafından belirlenen sorunların çözümü için, endüstri ile iletişim halinde inovatif yaklaşımlar geliştiriyoruz.

İnovatif çözümler tasarla

Dünyada teknoloji neredeyse, biz bir adım ötesini hedefliyoruz.

3. Ar-Ge Projeleri

Geliştirilen inovatif çözümlerin sınanması için Ar-Ge projeleri tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Ar-Ge Projeleri Yürüt

82 adet ulusal/uluslararası ar-ge projesi tamamladık. Bir sonraki sizinle olsun.

4. Ürün

Ar-Ge süreci sonunda geliştirilen ürünlerin validasyon çalışmalarını referans kurumlarla beraber yürütüyor ve hazır ürünü piyasaya arz ediyoruz.

İnovatif ürünleri pazara sun.

Türk endüstrisinin adını dünyaya inovatif ürünlerle duyuracağız.

Ar-Ge Ekibimiz

ENGY Boğaziçi Üniversitesi (BUN) Teknopark’ta, Ar-Ge projeleri tasarlayıp gerçekleştirerek, biyoteknoloji alanındaki teknolojik sorunlara çözüm getirmek amacıyla kurulmuştur. ENGY Biyoteknoloji’nin kurucuları İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden, uluslararası alanlarında kabul görmüş akademisyenlerdir. Bu akademisyenler Mikrobiyal Ekoloji Grubu (MEG)’in üyeleridirMEG faaliyet gösterdiği süreç içerisinde 82 adet ulusal/uluslararası proje ve 21 adet çalıştay tamamlamış, alanında 102 adet SCI makalesi (atıf >1000) ve 7 uluslararası kitap bölümü yayınlamıştır.

Öncelikli Projelerimiz

Temel Bilim Ar-Ge Projeleri 60%
Ürün Odaklı Ar-Ge Projeleri 40%
Endüstriyel Hizmetler 50%
Ürün Satışı 50%
Uygulamalı Çalıştaylar 5%

Üretim Merkezleri

ENGY My Farma İlaç A.Ş. ile 2013 yılında ortak olmuştur. Tanı kitlerinin üretimini, My Farma’nın Tuzla’daki 5500 m2 iyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikalı üretim alanında yapmaktadır.

Araştırma Merkezleri

ENGY Ar-Ge projelerini İTÜ ve araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlarımız aşağıdaki nükleik asit tabanlı tekniklerin yürütülmesi için gerekli teknolojiyle donatılmıştır:

• Kalitatif ve kantitatif DNA/RNA analizleri
• DNA dizi analizi
• PCR/ Ters transkripsiyon/Gerçek Zamanlı PCR
• Yeni Nesil Dizileme (NGS)
• Mikroarray
• Yüksek Çözünürlükte Erime (HRM)
• Floresanlı yerinde hibridizasyon (FISH)
• Rekombinant DNA Technolojisi
• Spiral aracılı izotermal amplifikasyon (LAMP) ları (GMP) sertifikalı üretim alanında yapmaktadır.

DİĞER İŞ ALANLARIMIZ

ÇEVRE
ENERJİ