“24 Aralık 2014 Tarihli ve 29215 Sayılı Resmi Gazete”de yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki “EK-2/B Listesi”ne “Strep.pyogenez hızlı polimeraz zincir reaksiyon testi” işlemi “908045” işlem kodu ile girmiştir.

Ürün hakkında bilgi için tıklayınız.